کار فارسی دهم

یکشنبه 20 خرداد 1397 ساعت 14:48
2-انتهای هر فصل آزمون تستی همراه با پاسخ کلیدی خوش خطی5 ویژه ی پیش دبستانی و پایه ی اول ابتدایی ویژه ی پیش دبستانی و پایه ی اول ابتدایی
برچسب‌ها: کار فارسی دهم

کار فارسی دهم

یکشنبه 6 خرداد 1397 ساعت 11:50
تست شیمی یازدهم کتاب شیمی ۳ شب ‌امتحان از ۵ قسمت اصلی تشکیل شده است. کتاب شیمی ۳ شب ‌امتحان از ۵ قسمت اصلی تشکیل شده است.
برچسب‌ها: کار فارسی دهم

کار فارسی دهم

چهارشنبه 2 خرداد 1397 ساعت 10:47
همراه با یک دوره آزمون میان نوبت اول و یک دوره آزمون میان دوره نوبت دوم از هر درس- کار-علوم هفتم
برچسب‌ها: کار فارسی دهم