عربی نهم کار

چهارشنبه 24 مرداد 1397 ساعت 10:37
بعدش هم کلی تست از همه مدل آسون، تازه و نوآورانه، ترکیبی، مفهومی و … جامعه شناسی دهم-شب امتحان -۱ آزمون‌های نیم‌سال اول نوبت اول : در ابتدای کتاب شما ۲ آزمون مطابق با بارم‌بندی نوبت اول می‌بینید که مباحث مربوط به درس‌های اول تا هشتم را پوشش می‌دهد. -۱ آزمون‌های نیم‌سال اول نوبت اول : در ابتدای کتاب شما ۲ آزمون مطابق با بارم‌بندی نوبت اول می‌بینید که مباحث مربوط به درس‌های اول تا هشتم را پوشش می‌دهد.
برچسب‌ها: عربی نهم کار

عربی نهم کار

دوشنبه 28 خرداد 1397 ساعت 11:16
کتاب جامع پنجم دبستان سری امتحان یار گاج یادت باشه؛ برای یادآوری نکات مهم یادت باشه؛ برای یادآوری نکات مهم
برچسب‌ها: عربی نهم کار

عربی نهم کار

جمعه 28 اردیبهشت 1397 ساعت 14:31
4- آزمون میان ترم و پایان ترم همراه با پاسخ ادبیات 2 درسنامه کامل مثال های آموزشی - تست های مبحثی تمرین های کتاب درسی هم در قالب تست آورده شده - پاسخنامه تشریحی در آخر هر فصل راه حل سریع و راحت برای حل تست ها هم آورده شده است. درسنامه کامل مثال های آموزشی - تست های مبحثی تمرین های کتاب درسی هم در قالب تست آورده شده - پاسخنامه تشریحی در آخر هر فصل راه حل سریع و راحت برای حل تست ها هم آورده شده است.
برچسب‌ها: عربی نهم کار