زبان دهم تست

چهارشنبه 24 مرداد 1397 ساعت 04:59
کتاب آزمون بزرگ پنجم دبستان گاج 2 آزمون‌های نوبت دوم: آزمون‌های شمارهء 5 تا 12 از کل کتاب و مطابق امتحان پایان سال طرح شده‌اند. این قسمت هم، خودش به 2 بخش تقسیم می‌شود: 2 آزمون‌های نوبت دوم: آزمون‌های شمارهء 5 تا 12 از کل کتاب و مطابق امتحان پایان سال طرح شده‌اند. این قسمت هم، خودش به 2 بخش تقسیم می‌شود:
برچسب‌ها: زبان دهم تست

زبان دهم تست

چهارشنبه 24 مرداد 1397 ساعت 02:13
2-سوالات متنوع سوالات پر تکرار با علامت * مشخص شده اند عربی 3 تست الف آزمون‌های طبقه‌بندی‌شده: آزمون‌های شمارهء ۱ و ۲ را درس به درس طبقه‌بندی کرده‌ایم. بنابراین شما به راحتی می‌توانید پس از خواندن هر درس از درس‌نامه تعدادی سؤال را پاسخ بدهید. حواستان باشد این آزمون‌ها هم، ۱۶ نمره‌ای و مثل یک آزمون کامل هستند ۴ نمره برای روخوانی و قرائت قرآن است . الف آزمون‌های طبقه‌بندی‌شده: آزمون‌های شمارهء ۱ و ۲ را درس به درس طبقه‌بندی کرده‌ایم. بنابراین شما به راحتی می‌توانید پس از خواندن هر درس از درس‌نامه تعدادی سؤال را پاسخ بدهید. حواستان باشد این آزمون‌ها هم، ۱۶ نمره‌ای و مثل یک آزمون کامل هستند ۴ نمره برای روخوانی و قرائت قرآن است .
برچسب‌ها: زبان دهم تست