جامعه شناسی دهم-شب امتحان

چهارشنبه 24 مرداد 1397 ساعت 10:16
کتاب جغرافی ما شامل جغرافی دوم، سوم و چهارمه، یعنی یه کتاب جامع است. هر درس دو بخش داره: درس‌نامه و تست. توی درس‌نامه تمام نکات موجود در کتاب درسی به صورت طبقه‌بندی‌شده، نقشه، نمودار و … با حجم خیلی کم‌تر از کتاب گفته شده. عربی هشتم ماجراها ۴- درس‌نامهء کامل شب امتحانی: این قسمت برگ برندهء شما نسبت به کسانی است که این کتاب را نمی‌خوانند در این قسمت تمام آن‌چه را که شما برای گرفتن نمرهء عالی در امتحان شیمی ۱ نیاز دارید، تنها در ۲۱ صفحه آورده‌ایم، بخوانید و لذتش را ببرید ۴- درس‌نامهء کامل شب امتحانی: این قسمت برگ برندهء شما نسبت به کسانی است که این کتاب را نمی‌خوانند در این قسمت تمام آن‌چه را که شما برای گرفتن نمرهء عالی در امتحان شیمی ۱ نیاز دارید، تنها در ۲۱ صفحه آورده‌ایم، بخوانید و لذتش را ببرید