جامعه شناسی دهم تست

یکشنبه 27 خرداد 1397 ساعت 13:01
کتاب شب امتحان عربی 2 یازدهم انسانی از 4 قسمت اصلی تشکیل شده است که به صورت زیر است: عربی نهم کار ۳- پاسخ‌نامهء تشریحی آزمون‌ها: در پاسخ تشریحی آزمون‌ها تمام آن‌چه را که شما باید در امتحان بنویسید تا نمرهء کامل کسب کنید، برایتان نوشته‌ایم. ۳- پاسخ‌نامهء تشریحی آزمون‌ها: در پاسخ تشریحی آزمون‌ها تمام آن‌چه را که شما باید در امتحان بنویسید تا نمرهء کامل کسب کنید، برایتان نوشته‌ایم.

جامعه شناسی دهم تست

یکشنبه 6 خرداد 1397 ساعت 11:43
هفت خوان7-آزمون -۱ آزمون‌های نیم‌سال اول نوبت اول : در ابتدای کتاب شما ۲ آزمون مطابق با بارم‌بندی نوبت اول می‌بینید که مباحث مربوط به فصل ۱ و ۲ را پوشش می‌دهد. -۱ آزمون‌های نیم‌سال اول نوبت اول : در ابتدای کتاب شما ۲ آزمون مطابق با بارم‌بندی نوبت اول می‌بینید که مباحث مربوط به فصل ۱ و ۲ را پوشش می‌دهد.

جامعه شناسی دهم تست

دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 ساعت 12:29
جدول و سرگرمی درس به درس متناسب با اهداف درس کار-فارسی اول مجموعه کتاب های تیزهوشان- مجموعه کتاب های تیزهوشان-