تاریخ دهم-ماجراها

دوشنبه 11 تیر 1397 ساعت 22:47
کلی تست تالیفی منطق دهم تست 4- آزمون میان ترم و پایان ترم همراه با پاسخ 4- آزمون میان ترم و پایان ترم همراه با پاسخ

تاریخ دهم-ماجراها

شنبه 9 تیر 1397 ساعت 12:32
شامل دروس ریاضی علوم فارسی پیام های آسمانی و مطالعات اجتماعی و قرآن - 2- سوالات چهارگزینه ای 3- پاسخنامه تشریحی ریاضی پنجم تیزهوشان مجموعه کتاب های تیزهوشان- مجموعه کتاب های تیزهوشان-

تاریخ دهم-ماجراها

سه‌شنبه 18 اردیبهشت 1397 ساعت 21:02
۱- آزمون‌های نوبت اول: آزمون‌های شمارهء ۱ تا ۳ این کتاب مربوط به مباحث نوبت اول است که خودش به دو قسمت تقسیم می‌شود: کار ریاضی دهم بر اساس آزمون بین المللی پرلز بر اساس آزمون بین المللی پرلز