ادبیات3-شب امتحان

چهارشنبه 24 مرداد 1397 ساعت 10:17
فارسی دوم دبستان مدرسه غول ها نشر الگو ۲- آزمون‌های نوبت دوم: آزمون‌های شمارهء ۴ تا ۱۲ از کل کتاب و مطابق امتحان پایان سال طرح شده‌اند. این قسمت هم، خودش به ۲ بخش تقسیم می‌شود: ۲- آزمون‌های نوبت دوم: آزمون‌های شمارهء ۴ تا ۱۲ از کل کتاب و مطابق امتحان پایان سال طرح شده‌اند. این قسمت هم، خودش به ۲ بخش تقسیم می‌شود:
برچسب‌ها: ادبیات3-شب امتحان