عربی نهم کار

چهارشنبه 24 مرداد 1397 ساعت 10:37
بعدش هم کلی تست از همه مدل آسون، تازه و نوآورانه، ترکیبی، مفهومی و … جامعه شناسی دهم-شب امتحان -۱ آزمون‌های نیم‌سال اول نوبت اول : در ابتدای کتاب شما ۲ آزمون مطابق با بارم‌بندی نوبت اول می‌بینید که مباحث مربوط به درس‌های اول تا هشتم را پوشش می‌دهد. -۱ آزمون‌های نیم‌سال اول نوبت اول : در ابتدای کتاب شما ۲ آزمون مطابق با بارم‌بندی نوبت اول می‌بینید که مباحث مربوط به درس‌های اول تا هشتم را پوشش می‌دهد.
برچسب‌ها: عربی نهم کار
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.